คำค้นหา : ประเภท :   
 

ได้รับรางวัลจากนานาประเทศ

อ่าน 152
We at Nasxn believe in keeping uor natural resources. Resysta         No greying or crecking Recyclable,water resistant and can be
has the visual appearance feeling and atructure of tropical wood       stained in over 21 colors. Enjoy Resysta and proudly khow, along with
with absolutely no wood in it. We use a renewable resource that is    Us. you are preserving the world in which we live
replaced in short cycles-rice husks, Resysta, a sustainable material
provides only the benefits of a wood-look product, but without the     Learn more at www.phitphisarngroup.com
hassles of wood.

 
 
ได้รับการรับรองจากสถานบันที่มีชื่อเสียงทั่วโลก
รางวัลการออกแบบสินค้าจาก Reddot 2012/รางวัลนวัตกรรมการออกแบบ/รางวัลการออกแบบอาคาร
รางวัลการออกแบบวัสดุ/เสนอชื่อเข้าชิงการออกแบบของสหพันธรัฐเยอรมัน  2012
 
AIT INNOVATION 2011
Resysta wins the
innovation award
for sustainability
DETAIL 2011
Resysta wins the
Detail
competition 2011  
DWELL 2011
Resysta wins the
desing and product
award 2011
 
      RED DOT 2012
Resysta wins the
Red dot product
desing award 2012
             
 Green LABEL
          FATERIAL PREIS 2013
Red Dot award:
product desing 2012
for Resyta Marine