คำค้นหา : ประเภท :   
 

ทำไมต้องใช้เปลือกข้าวใน Resysta..?

อ่าน 154
ทำไมต้องใช้เปลือกข้าวใน Resysta
   
 
- แกลบคือวัตถุดิบที่เหลือจากการผลิตข้าว โดยส่วนมากจะนำไปเผาหลังการเก็บเกี่ยวซึ่งก่อให้เกิดคาร์บอน
       ไดออกไซด์ซึ้งบรรยายกาศและนำไปสู่ปรากฎการณ์ภาวะเรือนกระจก (Green House Effect) การนำ
       แกลบมาใช้ใน resysta นั้นจะช่วยลดปริมาณแกลบที่ถูกเผา นอกจากนั้น resysta ยังสามารถทกแทน
       การใช้ไม้จริงและลดความต้องการในการใช้ไม้ดิบได้อีกด้วย