คำค้นหา : ประเภท :   
 

Resysta แตกต่างจาก WPC อย่างไร..?

อ่าน 173
Resysta แตกต่างจาก WPC อย่างไร..?
   
- Resysta ได้จดสิทธิบัตรทางด้านการผลิตในการผสมแกลบเข้ากับส่วนประกอบอื่นๆ เพื่อขึ้น                                   รูปเป็นอีกหนึ่งวัตถุดิบ Resysta มีแกลบเป็นส่วนประกอบหลักซึ่งมีซิลิกาอยู่มาก ซึ่งลักษณะ                             ของซิลิกาคือแข็ง , หนักและไม่ดูดซึมความชื้นในส่วนของ wpc นั้นได้มาจากการผสมเศษ                                 ไม้ (Wood flour) ซึ่งดูดซับความซื้นและเศษพลาสติกเหลือใช้ซึ้งไม่สามารถควบคุมคุณภาพ                             ได้ จึงส่งผลต่อคุณภาพสินค้าและทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง